‘No job land’, 7 minuts de realisme

No Job Land: a bleak reminder of Spain’s unemployment crisis No Job Land video a poignant reminder of the economic difficulties many families are suffering in Spain Font: The Telegraph

Estratègies metropolitanes ‘world class’

La cohesió cultural, la vinculació social a través d’una resposta ètica col·lectiva, no és un objectiu polític, ni econòmic, que no cerca el capital social, la riquesa qualitativa acumulada a la societat, només cerca el control social, anomenat en termes polítics i econòmics cohesió social. Perquè?, perquè hi ha dificultats ideològiques, d’arrels culturals, i és…