Autor

Andreu bn

Perfil acadèmic: https://www.uacj.mx/perfil/andreu.marfull
Perfil professional: http://es.linkedin.com/in/andreumarfull
Academia.edu: https://andreumarfullpujadas.academia.edu
Curriculum vitae: https://andreumarfull.com/andreu-marfull/

Andreu Marfull és arquitecte urbanista per la UPC i doctor en Geografia per la UAB, especialitzat en planificació, gestió i valoració urbanística, així com en geografia crítica. Professor d’Urbanisme i Investigació Urbana a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), des del 2018. Distingit com a membre del Sistema Nacional de Investigadores 2020-2022 del Gobierno de México. Experiència en arquitectura tradicional, en planificació tècnica i econòmica del procés de l’edificació i en planificació urbana i territorial. És màster en planificació urbana i sostenibilitat, màster en gestió i valoració urbana i màster en direcció en gestió urbana i immobiliària.

La tesi doctoral realitzada (2017) explora la capacitat de l’urbanisme de crear espais marginals, resultat de les lleis inherents a un model de planificació i gestió urbana que possibilita un règim econòmic basat en l’estímul i l’acumulació de plusvàlues, en el cas de la zona nord de la ciutat de Barcelona. Per la seva anàlisi s’hi incorpora una lectura crítica de l’economia política, seguint el plantejament de les obres de Karl Marx i David Harvey.

Des de l’any 2006 participa en diferents iniciatives de la societat civil, en els camps de l’urbanisme, el patrimoni i la cultura en general. Aquesta activitat complementa el sentit de responsabilitat del perfil professional. Ressaltar:

  • L’any 2006 s’integra a la Comissió d’Urbanisme de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó, Barcelona, per a col·laborar en el control i la millora de la qualitat urbana del barri.
  • L’any 2011 promou la iniciativa «Filatura Urbana» amb l’arquitecta paisatgista Carlota Socías, orientada a la comprensió de la qüestió urbana [https://www.filaturaurbana.com]. Paral·lelament, el 2011 inicia un blog personal per la difusió d’idees [https://andreumarfull.com/]. En aquesta nova etapa inicia diferents treballs de recerca històrica i cultural.
  • L’any 2015 s’incorpora a l’equip de col·laboradors del projecte de recerca científica «Nova Cronologia» dirigit pels matemàtics Anatoly T. Fomenko i Gleb V. Nosovskiy, on s’explora la validesa del mapa cronològic de la història global [http://www.chronologia.org].