Autor

Andreu bn

Autor – CASTELLANO

Author – ENGLISH

Perfil acadèmic: https://www.uacj.mx/perfil/andreu.marfull
Perfil professional: http://es.linkedin.com/in/andreumarfull
Academia.edu: https://andreumarfullpujadas.academia.edu
Curriculum vitae: https://filaturaurbana.wordpress.com/andreu-marfull-i-pujadas/

Andreu Marfull és arquitecte urbanista per la UPC i doctor en Geografia per la UAB, especialitzat en planificació, gestió i valoració urbanística, així com en geografia crítica. Professor d’Urbanisme i Investigació Urbana a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), des del 2018. Distingit com a membre del Sistema Nacional de Investigadores 2020-2022 del Gobierno de México. Experiència en arquitectura tradicional, en planificació tècnica i econòmica del procés de l’edificació i en planificació urbana i territorial. És màster en planificació urbana i sostenibilitat, màster en gestió i valoració urbana i màster en direcció en gestió urbana i immobiliària.

La tesi doctoral realitzada (2017) explora la capacitat de l’urbanisme de crear espais marginals, resultat de les lleis inherents a un model de planificació i gestió urbana que possibilita un règim econòmic basat en l’estímul i l’acumulació de plusvàlues, en el cas de la zona nord de la ciutat de Barcelona. Per la seva anàlisi s’hi incorpora una lectura crítica de l’economia política, seguint el plantejament de les obres de Karl Marx i David Harvey.

Des de l’any 2006 participa en diferents iniciatives de la societat civil, en els camps de l’urbanisme, el patrimoni i la cultura en general. Aquesta activitat complementa el sentit de responsabilitat del perfil professional. Ressaltar:

Activitat de recerca cívica i intel·lectual

2018 – actualitat       Iniciativa “Visió 2030”. Anàlisi i difusió de contingut crític relacionat amb els reptes de l’Agenda 2030. Ideari: Posar límits a l’activitat productiva de les societats humanes, instrumentalitzant les ciutats i el territori per aquesta finalitat, no és un objectiu. S’apliquen unes normes que estimulen la creativitat i ofereixen solucions, però, al seu torn, generen un espai urbanitzat acumulatiu, inestable i desigual sistèmic, situant-lo en competència estructural, que té la capacitat de posar en crisi el clima, l’equilibri natural i els drets humans. Filatura Urbana es proposa teixir els fils que hem tallat amb la memòria del camí recorregut, planificant i urbanitzant el territori a mida de l’ètica dominant. Activitat consultable a: https://andreumarfull.com/category/agenda-2030/

2015 – actualitat       Col·laborador en el projecte de recerca científica “Nova Cronologia”, dirigit pels professors A.T.Fomenko y G.V.Nosovskiy (Moscou). Recerca per la reconstrucció de la cronologia de la història de les civilitzacions humanes. Col·laborador en la reconstrucció cronològica alternativa de la història d’Europa Occidental entre els segles XII i XVIII, que està relacionada amb una història manipulada per raons simbòliques que s’ha dilatat en més de mil anys. Es tracta d’una recerca eminentment controvertida que s’associa a la pseudohistòria, però que disposa d’una robusta evidència científica desenvolupada amb mitjans astronòmics i estadístics, més l’evidència contrastada de múltiples casos de manipulació documental. Aportacions principals al projecte: 1) Hipòtesi raonada dels vincles entre els pobles Mongol i Keraita i el llinatge del Preste Joan; el poble hebreu genuí; la Casa Imperial Etíop de la Casa de Salomó; i l’Arca de l’Aliança; 2) Hipòtesi raonada de què entre els segles XV i XVIII té lloc un procés de construcció política i simbòlica amb epicentre a la Gòthia occitana, en paral·lel al procés equivalent que té per centralitat la capital simbòlica de Yaroslavl, a l’Horda d’Or Russa. Activitat consultable a: http://chronologia.org

2012 – actualitat       Recerca personal sobre el moviment d’alliberament nacional de Catalunya. Recerca ètica i personal sobre la perspectiva històrica de la relació desigual dels pobles català i castellà dins d’Espanya, i l’exercici d’opressió que exerceix la idea castellana d’Espanya, privilegiada per la monarquia Borbó des dels Decrets de Nova Planta dels anys 1707 i 1716, sobre la catalanitat. La recerca inclou la hipòtesi argumentada de la manipulació deliberada de la història, associada a la despossessió i expulsió dels jueus catalans i llemosins, i de tota la comunitat serfardita i provençal. Recerca relacionada amb el projecte de recerca científica “Nova Cronologia”, dirigit pels professors A.T.Fomenko y G.V.Nosovskiy (Moscou), referit a continuació. Activitat consultable a: https://andreumarfull.com/category/causa-catalana/

Complementàriament, és investigador col·laborador als següents grups:

2014-2016 – Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada – EL POU. Recerca amateur de la història i el patrimoni al districte d’Horta-Guinardó (Barcelona). Col·laborador en matèria d’urbanisme i patrimoni urbà. Consultable a: http://elpou-grupdestudis.blogspot.com

2017-2018 – Grup d’Estudis Ignasi Iglésias – CEII. Recerca amateur de la història i el patrimoni del territori original de Sant Andreu de Palomar (districtes de Sant Andreu i Nou barris, de Barcelona). Col·laborador en matèria d’urbanisme i patrimoni urbà. Consultable a: http://centreestudisignasiiglesias.blogspot.com

.

Activitat de voluntariat cívic

2006 – 2018     Tècnic urbanista. Membre de la Comissió d’Urbanisme de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó (Barcelona), en la defensa dels drets civils i l’exercici de l’acció social per la millora del barri. Activitat consultable a: https://andreumarfull.com/category/guinardo/