Per una ètica corresponsable

PER UNA ÈTICA CORRESPONSABLE en la planificació de les ciutats i el territori La planificació econòmica i social de l’espai, a mida que s’articula en nom d’una ordenació urbana i territorial, instrumentalitza uns determinats principis reguladors que ignoren les causes fonamentals que els motiven (l’interès subjacent). En aquest procés, els valors de l’ordenació espacial esdevenen…

La fi del capitalisme és possible

LA FI DEL CAPITALISME ÉS POSSIBLE, ÉS UNA SOLUCIÓ ESPACIAL GLOBAL El capitalisme és un problema? Ho és pel mecanisme (legalment institucionalitzat) que li permet crear valor afegit. Afegir valor és un problema si es crea per una devaluació paral·lela. I la devaluació creadora de valor afegit, com a concepte, implica inestabilitat i desigualtat estructural,…

Catalanophobia. Una qüestió d’Estat (llibre)

“La catalanofòbia espanyola promou una deliberada manipulació de la realitat amb l’objectiu de consolidar una autoritat imposada, resultat d’un procés històric de purgues i abusos del poder. El seu fonament o base principal és, sens dubte, la manipulació de la història oficial” © Andreu Marfull Pujadas, 2018 © d’aquesta edició: Ediciones de La Tempestad SL,…

La colonización europea (al servicio del Imperio Romano) y el posterior Imperialismo Económico

Imagen anterior: Mapa de Europa Occidental, por Fernão Vaz Dourado (1520-1580). Data real estimada: ≈1705. La colonización europea (al servicio del Imperio Romano) y el posterior Imperialismo Económico Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido…

European colonization (at the service of the Roman Empire) and the subsequent Economic Imperialism

Previous image: Map of Western Europe, by Fernão Vaz Dourado (1520-1580). Estimated actual date: ≈1705. European colonization (at the service of the Roman Empire) and the subsequent Economic Imperialism Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the…

La colonització europea (al servei de l’Imperi Romà) i el posterior Imperialisme Econòmic

Imatge anterior: Mapa d’Europa Occidental, per Fernão Vaz Dourado (1520-1580). Data real estimada: ≈1705. La colonització europea (al servei de l’Imperi Romà) i el posterior Imperialisme Econòmic Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko…

El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (II) – La resposta cronològica d’Isaac Newton

Imatge anterior: L’Arca de l’Aliança a Axum (Abissínia, Etiòpia). El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (II) – La resposta cronològica d’Isaac Newton Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat…

El secreto (codificado) del Arca de la Alianza (I) – 185 años transformados en 555

Imagen anterior: Solimán el Magnífico, el verdadero Rey Salomón. El secreto (codificado) del Arca de la Alianza (I) – 185 años transformados en 555 Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido por los profesores A.T.Fomenko…

The secret (codified) of the Ark of the Covenant (I) – 185 years transformed into 555

Previous image: Suleiman the Magnificent, the true King Solomon. The secret (codified) of the Ark of the Covenant (I) – 185 years transformed into 555 Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the professors A.T.Fomenko and G.V.Nosovskiy…

El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (I) – 185 anys transformats en 555

Imatge anterior: Solimà el Magnífic, el veritable Rei Salomó. El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (I) – 185 anys transformats en 555 Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat…

El expolio de Tierra Santa y la invención de la Historia

Imagen anterior: Acceso al Museo del Louvre. El expolio de Tierra Santa y la invención de la Historia Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido por los profesores A.T.Fomenko y G.V.Nosovskiy Trabajo desarrollado en el…

The plundering of the Holy Land and the invention of History

Previous image: Access to the Louvre Museum. The plundering of the Holy Land and the invention of History Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the professors A.T.Fomenko and G.V.Nosovskiy Work developed in the GLOBAL DIAGRAM OF…

L’espoli de Terra Santa i la invenció de la Història

Imatge anterior: Accés al Museu del Louvre. L’espoli de Terra Santa i la invenció de la Història Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat en el DIAGRAMA GLOBAL DE LA…

La lucha Ángelus (Anjou) – Láscaris Comneno (Habsburgo) por el control del Imperio Romano

Imagen anterior: Emblema de la Orden Constantiniana de San Jorge La lucha Ángelus (Anjou) – Láscaris Comneno (Habsburgo) por el control del Imperio Romano Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido por los profesores A.T.Fomenko…

The struggle Angelus (Anjou) – Laskaris Komnenos (Habsburg) for the control of the Roman Empire

Previous image: Emblem of the Constantinian Order of Saint George The struggle Angelus (Anjou) – Laskaris Komnenos (Habsburg) for the control of the Roman Empire Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the professors A.T.Fomenko and G.V.Nosovskiy…

La lluita Àngelus (Anjou) – Làscaris Comnè (Habsburg) pel control de l’Imperi Romà

Imatge anterior: Emblema de l’Orde Constantinià de Sant Jordi La lluita Àngelus (Anjou) – Làscaris Comnè (Habsburg) pel control de l’Imperi Romà Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat en…

Anatoly Fomenko y la invención de la Historia – Conferencia

Imagen anterior: análisis del Zodíaco de Dendera dedicado a Osiris, que se encuentra en el Louvre. Fecha del horóscopo que se transcribe: Pascua (21 de marzo) de 1185 dC. — Conferencia/Debate: Anatoly Fomenko y la invención de la Historia El Universo Histórico Global, un diseño del siglo XVIII En Plural-21. Calle Cartagena 230, 5º 1ª,…

EL CAS de CATALUNYA, apel·lació a les NACIONS UNIDES, abril de 1945

Fotografia anterior: Conferència sobre Organització Internacional de les Nacions Unides, celebrada a San Francisco entre el 25 d’abril i el 26 de juny de 1945. …. Catalunya DEMANA de les Nacions Unides: (…) QUE la seva posició dins de l’organització política d’Espanya sigui decidida per Catalunya mateixa, a través de plebiscit dels catalans nacionals, després…

EL CASO de CATALUÑA, apelación a las NACIONES UNIDAS, abril de 1945

Fotografía anterior: Conferencia sobre Organización Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. …. Cataluña PIDE de las Naciones Unidas: (…) QUE su posición dentro de la organización política de España sea decidida por Cataluña misma, a través de plebiscito de los…

THE CASE of CATALONIA, appeal to the UNITED NATIONS, April, 1945

Photograph: The United Nations Conference on International Organization convened in San Francisco from April 25 to June 26, 1945. …. Catalonia REQUEST from the United Nations: (…) THAT her position in the political organization of Spain be decided by herself, through plebiscite of the Catalan nationals, after recognition of her status as a nation. (…)…

Anatoly Fomenko i la invenció de la Història – Conferència

Imatge anterior: anàlisi del Zodíac de Dendera dedicat a Ossiris, que es troba al Louvre. Data de l’horòscop que s’hi transcriu: Pasqua (21 de març) de 1185 dC. — Conferència/Debat: Anatoly Fomenko i la invenció de la Història L’Univers Històric Global, un disseny del segle XVIII A Plural-21. Carrer Cartagena 230, 5è 1a, Barcelona. Organitzat…

¿Qué tiene Sigena que interese tanto a los aragoneses?

Imagen anterior: coronación de María, con la Tiara Papal, en los murales de Santa María de Sigena. ¿Qué tiene Sigena que interese tanto a los aragoneses? En este artículo se expone una explicación (extraoficial) del valor simbólico del patrimonio de Sigena en la Historia del Cristianismo (y de la invención de la Biblia). PRESENTACIÓN Desde…

Què té Sixena que interessi tant als aragonesos?

Imatge anterior: coronació de Maria, amb la Tiara Papal, dels murals de Santa Maria de Sixena. Què té Sixena que interessi tant als aragonesos? En aquest article s’exposa una explicació (extraoficial) del valor simbòlic del patrimoni de Sixena en la Història del Cristianisme (i de la invenció de la Bíblia). PRESENTACIÓ Des de fa uns…

La Nueva Cronología Global de la Historia de los Catalanes, una aproximación

La Nueva Cronología Global de la Historia de los Catalanes – Una aproximación- Andreu Marfull-Pujadas andreumarfull@gmail.com Trabajo presentado en el 17º Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya Arenys de Munt (Barcelona), Sala Municipal, 18-19 de noviembre de 2017 Ponencia: “La Nueva Cronología de Anatoly Fomenko (3a. Parte)” Presentación.pdf Versión de la web oficial de…

La Nova Cronologia Global de la Història dels Catalans, una aproximació

La Nova Cronologia Global de la Història dels Catalans – Una aproximació – Andreu Marfull-Pujadas andreumarfull@gmail.com Treball presentat al 17è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya Arenys de Munt (Barcelona), Sala Municipal, 18-19 de novembre de 2016 Ponència: “La Nova Cronologia d’Anatoly Fomenko (3a. part)” Presentació.pdf Versió de la web oficial de la “Nova…

Los métodos de datación cronológica no tienen el rigor que profesan

Imagen anterior: gravado del zodiaco egipcio de Dendera, dedicado a Osiris. Fecha reflejada en el zodiaco: Pascua de 1185 dC. (20 de marzo). Ésta sería la fecha del martirio y resurección de Cristo (Osiris, Buda, Krishna…).  Métodos de datación cronológica desarrollados en el marco del trabajo de investigación de la “Nueva Cronología” La “Nueva Cronología” (o…

Els mètodes de datació cronològica no tenen el rigor que professen

Imatge anterior: gravat del zodíac egipci de Dendera, dedicat a Ossiris. Data reflectida al zodíac: Pàsqua de 1185 dC. (20 de març). Aquesta seria la data del martiri i resurecció de Crist (Ossiris, Buda, Krishna…).  Mètodes de datació cronològica desenvolupats en el marc del treball de recerca de la “Nova Cronologia” La “Nova Cronologia” (o NC) exposa un dubte científic:…

CONSTITUIMOS la República catalana

Propuesta de Resolución en PDF (clicar) DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUÑA Al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo. La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Cataluña, son la base de la…

CONSTITUÏM la República catalana

Proposta de Resolució en PDF (clicar) DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA Al poble de Catalunya i a tots els pobles del món. La justícia i els drets humans individuals i col·lectius intrínsecs, fonaments irrenunciables que donen sentit a la legitimitat històrica i a la tradició jurídica i institucional de Catalunya, són la base de la…

Presentación del manifiesto EL DERECHO A LA PROPIA HISTORIA

Presentación del manifiesto EL DERECHO A LA PROPIA HISTORIA Manifiesto EL DERECHO A LA PROPIA HISTORIA (en PDF, clicar) El Grupo Promotor DHistCAT ha presentado, el día 25 de octubre de 2017, el manifiesto EL DERECHO A LA PROPIA HISTORIA en el Espai VilaWeb (carrer Ferlandina, 43, de Barcelona). El acto ha sido presentado y…

Presentació del manifest EL DRET A LA PRÒPIA HISTÒRIA

Presentació del manifest EL DRET A LA PRÒPIA HISTÒRIA Manifest EL DRET A LA PRÒPIA HISTÒRIA (en PDF, clicar) El Grup Promotor DHistCAT ha presentat, el dia 25 d’octubre de 2017, el manifest EL DRET A LA PRÒPIA HISTÒRIA a l’Espai VilaWeb (carrer Ferlandina, 43, de Barcelona). L’acte ha estat presentat i moderat per la…

Una lliçó de democràcia, dirigida (especialment) al lobby econòmic mundial

Una lliçó de democràcia, dirigida (especialment) al lobby econòmic mundial Per qui ho vulgui entendre. Dirigit en primer lloc a empresaris, banquers, economistes, polítics i funcionaris del complex que lidera el lliure mercat econòmic basat en l’exploració de la desigualtat de drets socials i ambientals, creada per una intensa història d’abusos i rebel·lions on uns…

La matemàtica de la història, Alexandre Deulofeu i Anatoly Fomenko

La matemàtica de la història, Alexandre Deulofeu i Anatoly Fomenko Tot just acabo de llegir, sense interrupció, el llibre La matemàtica de la història, Alexandre Deulofeu o el pensador global, escrit per en Juli Gutiérrez (2014) en honor a l’obra de son avi. Estic emboirat d’idees desordenades, com qui s’acaba de despertar d’un gran somni que…

J, l’escarabat

J, l’escarabat J. tenia raó, ell sabia a qui servir, a qui aspirar, a qui tocar el crostó. J. era conegut, a tothom arrossegava, sentia el poder, encara que fos costerut. Però J. s’equivocà. J. volia ser el millor, i l’intent fou un error. J. arrossegà el seu fill J. I J., d’un cop, es morí,…

La catalanofobia. Cataluña, el Principado de una Corona manipulada por la historiografía española

Libro asociado (en catalán): http://www.nusdellibres.com/publicacions/catalanofobia-una-questio-destat/ Versión catalana: clicar! Estas palabras no son un ataque al Estado español ni a la españolidad. Son una defensa de Cataluña y de la catalanidad que inciden en la forma y la razón de ser de la catalanofobia española. La catalanofobia, resultado de un proceso histórico, se expresa a través…

La catalanofòbia. Catalunya, el Principat d’una Corona manipulada per la historiografia espanyola

Llibre associat: http://www.nusdellibres.com/publicacions/catalanofobia-una-questio-destat/ Versió castellana: clicar! Aquestes paraules no són un atac a l’Estat espanyol ni a l’espanyolitat. Són una defensa de Catalunya i de la catalanitat que incideixen en la forma i la raó de ser de la catalanofòbia espanyola. La catalanofòbia, resultat d’un procés històric, s’expressa a través de múltiples manifestacions que, conjuntament,…