Jaume Renyer: “1945: Apel·lació a les Nacions Unides en nom de Catalunya”

Font: Bloc d’en Jaume Renyer. https://blocs.mesvilaweb.cat/jrenyer/1945-apellacio-a-les-nacions-unides-en-nom-de-catalunya/

27 d’abril de 2022

1945: Apel·lació a les Nacions Unides en nom de Catalunya

“El cas de Catalunya: Apel·lació a les Nacions Unides” és un document reclamant el reconeixement de l’existència de la nació catalana presentat l’any 1945 a Conferència Internacional per a l’Organització de les Nacions Unides que es va celebrar a San Francisco entre el 25 d’abril i el 26 de juny. El document, en anglès “Appeal to the United Nations on behalf of Catalonia“, datat el 14 d’abril de 1945, va ser elaborat per Josep Carner-Ribalta, Josep Fontanals i Joan Ventura Sureda, com a Delegació als Estats Units del Consell Nacional Català.

L’apel·lació conté tres documents:

– Carta als governs d’Estats Units, Regne Unit, Unió Soviètica i Xina, com a promotors de la Conferència de les Nacions Unides, sol·licitant l’admissió de l’apel·lació en les Nacions Unides

– Apel·lació a les Nacions Unides

– Apèndixs, amb informacions sobre la història de Catalunya i les adhesions de les comunitats catalanes a Amèrica

L’apel·lació pròpiament dita explica la situació de Catalunya com una nació oprimida per Espanya al llarg dels darrers segles i en aquell moment sota la dictadura de Franco. Especialment es fa èmfasi en la necessitat que el cas català sigui tractat de manera internacional i no considerat com un assumpte intern espanyol: Classificar la qüestió catalana entre els problemes interns de l’Estat Espanyol és nomenar l’opressor de Catalunya únic jutge i jurat en una causa en què el jutge és part. Ni Catalunya ni cap altra nació oprimida no pot esperar justícia del seu propi opressor. També es fa constar que el retorn de la democràcia a Espanya no serà suficient si no inclou el reconeixement de Catalunya com a nació.

Finalment es requereix a les Nacions Unides:

Que es consideri el cas de l’alliberament nacional de Catalunya com un assumpte que requereix una solució immediata.

Que el cas sigui tractat sota els principis de la Carta Atlàntica, independentment de qualsevol solució regional prevista per a Espanya.

Que la posició de Catalunya dins Espanya sigui decidida pels catalans, un cop reconeguda Catalunya com a nació.

Que qualsevol desacord entre Catalunya i Espanya sigui tractat per les Nacions Unides o el Tribunal Internacional de Justícia en el seu nom.

Els organitzadors de la Conferència no van admetre la pretensió catalana, ni de cap altre moviment d’alliberament nacional, ja que el propòsit era bastir unes Nacions Unides en base als estats constituïts.

Aqueixa iniciativa fou objecte d’una dura controvèrsia a l’exili català. D’una banda, els plantejaments independentistes que formulen aquells que creuen que Catalunya com a país ha perdut la guerra que li ha estat imposada contra la seva voluntat i, també, que els partits espanyols no han estat lleials amb la Generalitat: “No es pot esperar res de bo d’Espanya ni dels espanyols atès que s’han esgotat totes les possibles fórmules de convivència, l’única alternativa política vàlida per a Catalunya és la lluita per a la seva independència”(Daniel Díez Esculies, “El catalanisme polític a l’exili (1939-1945), La Magrana, 1991, pàgina 30). D’altra banda, hi haurà els legalistes, amb Josep Tarradellas al capdavant d’ERC, partidaris de mantenir la reivindicació nacional limitada al restabliment de l’Estatut del 1932 i l’entesa amb les forces antifranquistes espanyoles.

Al congrés d’ERC del juny del 1945 s’adopta un resolució aparentment transaccional: “El principi de llibertat nacional implica, per a Catalunya, el dret a disposar dels seus destins i de governar-se ella mateixa, sense altres limitacions que les derivades de la pròpia voluntat democràticament expressada i de les relacions peninsulars i internacionals. El poble català, bo i reivindicant el ple dret a bastir lliurement el seu Estat nacional, accepta, desitja, proposa i tot, l’associació o confederació del pobles ibèrics que donin forma i vida a una gran República de repúbliques, cadascuna amb la bandera nacional desplegada, la llengua nacional sobirana, la llei nacional lliure i aplegades pel pacte de germanor, solidaritat i convivència, sota una llei general per totes convinguda. Indiscutible com és la legitimitat democràtica de la república destruïda temporalment pel feixisme espanyol, amb l’ajut decisiu del feixisme internacional avui vençut, reconeixem com a punt de coincidència i de partida per a la nova etapa, la Constitució espanyola del 1931 i els Estatuts de Catalunya i Euskadi, amb les modificacions i ampliacions que siguin convingudes entre les representacions de l’Estat central i dels països autònoms, a fi d’adaptar el règim a les necessitats del període provisori i obrir el pas a un altre règim d’àmplia llibertat que comenci per la convocatòria d’unes eleccions en les quals el nostre poble pugui expressar lliurement la seva voluntat nacional” (Jaume Renyer Alimbau, “L’esquerra de la llibertat. El republicanisme català contemporani”, Viena Edicions, 2007, pàgina 75).

Però, a la pràctica l’hostilitat d’ERC envers tothom qui defensa plantejaments independentistes persisteix: desactivació del radicalisme de les comunitats catalanes d’Amèrica és una de les prioritats de la direcció del partit, (Josep Maria Prats i Domènech, “Salvador Maset i Vidal. Dietari de l’exili a Mèxic i del retorn a la Catalunya franquista”, Publicacions del Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 2020. Aqueix tarragoní militant d’ERC refugiat a Mèxic escriu al seu dietari aqueixa nota corresponent als dies 6 i 7 de novembre del 1942 “Els nouvinguts d’Esquerra portem la missió d’imposar el nostre partit i de fer naufragar les comunitats catalanes”, pàgina 31). Anteriorment, havien fet el mateix amb el Consell Nacional de Catalunya de Londres, i abandonant el Consell Nacional de la Democràcia catalana a l’interior. La deslegitimació de la internacionalització del cas català per part d’ERC fou brutal, com denuncia l’òrgan del FNC “Opinions” del 3 d’octubre del 1945, on apareix una nota significativa: “Sbert contra les reivindicacions nacionals de Catalunya”, on es critica l’exconseller de la Generalitat que havia dit: “En aquests moments els que treballen per les reivindicacions nacionals de Catalunya i de les altres nacionalitats ibèriques, enforteixen la posició de Franco”.

Gairebé quaranta anys més tard, “El cas de Catalunya” fou reeditat en versió facsímil pel Centre de Documentació i Estudis sobre el Nacionalisme i Òmnium Cultural, amb introducció a càrrec d’Heribert Barrera:

“L’Organització de les Nacions Unides va nèixer, pràcticament, a la Conferència de sobre Organització Internacional que es va reunir a San Francisco el 25 d’abril de 1945, patrocinada pels Estats Units, la URSS, el Regne Unit i la República de Xina. La Segona Guerra Mundial estava a les acaballes però durava encara: el suicide de Hitler i la capitul·lació alemanya van tenir lloc pocs dies després però encara havien d’escolar-se uns quants mesos abans que les primeres bombes atòmiques no fossin llençades sobre les ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki. La situació de Catalunya aleshores es prou coneguda: el feixisme de Franco conservava intacte tot el seu urc primitiu i moltes desenes de milers de catalans eren encara a les presons o a l’exili.

Malauradament era clar ja que els vencedors de la guerra no tenien la menor intenció de reconèixer les institucions representatives de Catalunya i de la República Espanyola existents a l’exterior. Per tant quedava exclosa qualsevol participació catalana a aquella memorable Conferència que aplegava els representants de 50 estats, estesos a tots els cinc continents; que va redactar l’esborrany de la Carta de les Nacions Unides, i que fou indiscutiblement la més important de totes les conferències internacionals que fins aleshores s’ahien celebrat.

Però, si era impossible participar-hi, calia almenys intentar que Catalunya hi fos d’alguna manera present. L’honor d’aquesta temptativa recau en la Delegació als Estats Units del Consell Nacional Català, formada aleshores per J.M Fontanals, J. Ventura Sureda, J. Carner-Ribalta i J.A Guibernau. Els tres primers actuant en nom propi, com a membres de la Delegació, en nom de gairebé totes les nombroses entitats catalnes constituïdes a Amèrica, que expressament els autoritzaren, i també, com diu el seu escrit, “en nom del poble de Catalunya, la veu del qual es troba silenciada”, s’adreçaren als quatre Estats patrocinadors de la Conferència sol·licitant de presentar i registrar l’Apel·lació a les Nacions Unides” que el present opuscle reprodueix.

L’Apel·lació exposa breument la situació de Catalunya, “una de les poques nacions d’Europa els drets nacionals de les quals no han estat reconeguts” i reclama justícia. El document és prou curt perquè resulti sobrer resumir-lo. Però hi ha tanmateix un argument bàsic que em sembla necessari recalcar perquè és de perenne actualitat. Diu l’Apel·lació: “El conflicte entre Catalunya i Espanya, com qualsevol altre problema entre una nacionalitat oprimida i el seu opressor, sempre ha estat un problema de natura internacional. El de Catalunya no és un problema espanyol, sinó un problema europeu… Classificar la qüestió catalana entre els problemes interns de l’Estat Espanyol és nomenar l’opressor de Catalunya únic jutge i jurat en una causa en què el jutge és part”.

Catalunya (no podem deixar mai de tenir-ho present) va perdre les seves llibertats el 1714 com a conseqüència d’un conflicte internacional. No és gens estrany, doncs, que molts catalans hagin pensat, repetides vegades, que seria arrel d’un altre conflicte internacional que podríem recobrar-les. La relació demogràfica fa molt difícil, almenys per ara, que la sobirania perdudad ens sigui integralment restituïda per una decisió democràtica del conjunt de ciutadans de l’Estat Espanyol. Nosaltres som massa pocs i la voluntat assimilista de la major part dels altres és massa forta. Si a això afegim el problema que la immigració ens ha creat i, per què no reconèixer-ho, el tarannà acomodatici del nostre poble, les perspectives de veure reconegut el nostre dret d’autodeterminació per un acte intern de l’Estat Espanyol són més aviat escasses.

D’aquí la necessitat de plantejar-nos sempre la possibilitat de recurs davant de les altes instàncies internacionals, quan una ocasió minímament favorable se’ns presenti. Diverses ocasions s’han presentat, almenys en aparença, en el curs d’aquest segle, però cap dels nostres intents no ha pogut tirar endavant ni tan sols ha merescut una presa en consideració. Que aquests fracassos no ens acovardeixin. Si en un futur més o menys llunyà una clarícia d’esperança torna a aparèixer, en una Europa unida o allí on sigui, cal que Catalunya, si no ha recuperat ja la seva llibertat per altres vies, plantegi altre cop el seu problema. Els tres patriotes que, fa gairebé quaranta anys, van intentar fer-ho a San Francisco, ens han deixat amb la seva Apel·lació un antecedent i un exemple.

No voldria acabar aquest mots introductoris esquivant una qüestió que el lector podria plantejar-se. L’Apel·lació fou presentada per la Delegació als Estats Units del Consell Nacional Cataalà, no pel Consell tot sencer. A la primavera del 1945 els desplaçaments de perssones d’un costat a l’altre de l’Atlèntic no eren encara gaire fàcils, sobretot pels refugiats, però les comunicacions postals i telegràfiques s’havien pràcticament normalitzat. Per què el Consell, que no va desautoritzar la iniciativa, no la va fer plenament seva ?

Recoradré que el Consell Nacional Català va ser constotuït a Londres el juliol del 1940 i va quedar format per Pere Bosch Gimpera, Josep Maria Batista i Roca, Josep Trueta, Ramon Parera i Fermí Vergés, sota la presidència de Carles Pi-Sunyer. El 1942 el Consell passà per un moment de profunda crisi, fruit dels problemes complexos que l’exili plantejava als catalans, especialment pel que fa aa llurs relacions amb els republicans espanyols. El 1944, no obstant, el Consell es va reconstituir i ampliar i als Consellers anteriors s’afegiren els representants d eles Comunitats Catalanes d’Amèrica (entre els quals el gran poeta Josep Carner, Josep Carner-Ribalta i el Dr. Antoni Trias Pujol), representants de sectors polítics (entre els quals Manuel Serra i Moret), membres del Consell creat a França pel President Companys i àdhuc un representant dels moviments interiors de resistència. Però els problemes que havien donat lloc a la crisi de dos anys abans, continuaven de fet pendents i l’alliberament de França, on residia el President de la Generalitat Josep Irla, tornava a portar al país veí el centre de gravetat de la política catalana a l’exili. És per totes aquestes raons, i molt especialment també per les desavinences internes d’Esquerra Republicana de Catalunya, que l’abril del 1945 el Consell nacional Català estava ja en vies de dissolució. De dret aquesta no va teneir lloc fins dos mesos més tard, quan el president Irla va encarregar a Carles Pi-Sunyer de formar Govern de la Generalitat. Però aquell mes d’abril el Consell no era ja prou operatiu per a gosar assumir, enfront el President de la Generalitat, la representació del poble de Catalunya. Només un membre del Consell, Carner-Ribalta, i dos dels seus companys de la Delegació als Estats Units, van atrevir-se a fer-ho. A quaranta anys de distància, vist tot el que s’ha esdevingut després i per petit que hagi estat el profit que immediatament se’n va treure, no em puc estar de congratular-me’n i d’aplaudir-ho”.

Post Scriptum, 30 d’abril del 2022.

Aqueix apunt ha estat reproduit pel digital “L’Unilateral” en el dia d’ahir i ha rebut un comentari d’Andreu Marfull que reprodueixo tot seguit: “El darrer paràgraf de l’article d’en Jaume Renyer no s’ajusta correctament a la realitat, sinó al relat oficial consensuat que no considera la versió els agents de Nova York. Tal com demostra la recentment descoberta documentació de Nova York (i les memòries gens estudiades d’en Josep Carner Ribalta i en Josep Anton Gibernau), la Delegació i el Consell eren operatius a Amèrica, des de Mèxic i Nova York, però des de Londres els van inhabilitar per la pressió del catalanisme republicà, empès en recuperar l’esperit autonomista de la Segona República. El llibre ELS CATALANS APEL·LEN A LES NACIONS UNIDES: D’UTRECHT A SAN FRANCISCO, PASSANT PER NOVA YORK mostra el relat refet, i els documents que en són testimoni.”

A la pàgina web del Casal Català de Nova York hom pot trobar més informació, d’entre la qual val la pena reproduir el document titulat “Una història desconeguda?

“La història del servei extraoficial dels catalans del Casal Català de Nova York al govern nord-americà durant la Segona Guerra Mundial no es coneixia. S’havia ocultat, juntament amb la internacionalització del plet català que lideren des d’Amèrica com a membres del govern català reconegut pel Departament d’Estat dels Estats Units, davant les Nacions Unides. Per aquesta raó, fins ara no s’entenien les raons que els porten a demanar a les Nacions Unides que consideri el cas dels catalans, l’any 1945. Però, gràcies a la documentació apareguda a l’Arxiu Nacional de Catalunya el 2018, juntament amb les memòries publicades de dos dels seus protagonistes, en Josep Carner Ribalta i en Josep Anton Gibernau, tot adquireix un altre significat al fins ara establert.

Per què no es coneixia aquesta història? Darrere les raons últimes d’aquest esborrat s’hi troba la negociació a porta tancada que porta als EUA i a Espanya a negociar una aliança que es consuma el 1953, quan els nord-americans posen bases militars a Espanya. Això pot justificar mantenir el silenci sobre qualsevol intent de boicot o invasió a Espanya, que els catalans treballen, durant la Segona Guerra Mundial, amb els serveis d’intel·ligència dels EUA (l’OSS). Però també cal veure-hi el zel polític del republicanisme de l’època, lligat a un moviment espanyolista que, en el cas català, estava fortament controlat per la francmaçoneria. Ho estava en temps d’en Macià i d’en Companys, tal com ara es coneix, però també a la fi de la Segona Guerra Mundial, quan fa d’en Tarradellas (això sembla) el missatger. Si més no, els hi reconeix l’autoritat sobre el partit. Carles Pi i Sunyer ho deixa escrit. Són ells els qui volen un govern republicà espanyolista i, per tant, desautoritzar la via de l’autodeterminació. I l’altre element clau, en aquesta història, és n’Anton Maria Sbert, reconegut francmaçó de la lògia Hispania fundada a París el 1939, just quan els catalans fan de França la seu del govern a l’exili. En Pi i Sunyer diu que l’organització, de boca d’en Tarradellas estava acaparada per un grup francmaçó (cito)

que no permet saber absolutament res del que fa referència a les altres persones -crec que són moltes i molt importants- que no formin part de la lògia… i no donarà cap mena de facilitat ni permetrà que ningú, ara per ara, intervingui en la política que ells fan.

En Pi i Sunyer ressalta que (segons diu en Tarradellas) aquesta lògia està interessada en restablir un govern provisional a Espanya en què hi figurin el mateix Pi i Sunyer i n’Sbert. Altrament, quan ja són tots de nou a París donant forma al govern català a l’exili, Pi i Sunyer deixa escrit (en un altre text de les memòries) que, a l’inici de 1947, demanen filtrar-se dins de Catalunya però que els serveis secrets francesos ho avorten. A canvi, se’ls ofereix reunir-se amb en Joan de Borbó, a Portugal. Això passa abans de la famosa reunió entre el Borbó i Franco a bord del iot Azor, i del pacte entre el PSOE i les forces monàrquiques. És sorprenent constatar com el PSOE, la monarquia i ERC, amb el Tarradellas al capdavant, són els qui acaben liderant la transició que, segons sembla, es dissenya després de la gran guerra (un lideratge que, segons com es miri, controla actualment, també, la política i el procés d’alliberament nacional català). Sobta constatar, també, com tot està relacionat amb la Junta Española de Liberación (JEL), amb la connivència de la francmaçoneria i dels serveis secrets francesos, per no dir els anglesos, o britànics. I és alliçonadora l’evidència de que els polítics catalans, d’això, no gosen ni saben parlar-ne públicament.

En Pi i Sunyer abandona del tot als catalans de Nova York, i tot el que representen, però ens deixa escrites unes paraules que ens informa de què, i qui, hi ha al darrera (cito)

De retorn de la conferència de San Francisco, on havia anat com a integrant de la comissió de la Junta de Liberación, Antoni M. Sbert donà una conferència a l’estatge de l’Orfeó Català de Mèxic amb el títol “La conferència de San Francisco i la nostra acció internacional per Catalunya”. Després d’informar sobre l’ambient de la Conferència i explicar com funcionaven les comissions i les sessions plenàries, dedicà bona part del seu temps a criticar la presentació del fascicle de la delegació als Estats Units del Consell Nacional, fent fàcils ironies sobre la poca força nostra i lamentant la dispersió d’accions de caràcter internacional.

En aquesta línia, val a dir que en Pi i Sunyer s’hi alinea i fa un trist favor a la memòria col·lectiva. Sense cap mena de dubte, de forma deliberada, les seves memòries, si més no les úniques que es publiquen, pòstumament, els anys 1978 i 1979 (que són el principal referent oficial de la història del Consell Nacional de Catalunya), destaquen que el cas de Nova York fou una curiositat, interessant, i prou. N’oculta tot el que van fer, quan sabia què representaven per al catalanisme a l’exili, de forma evident davant els aliats. I el que és pitjor, afegeix (cito)

Era difícil acoblar el patriotisme anyoradís, de caient romàntic, dels vells residents amb la inquietud amarga i ressentida que hi arribaven. Sense els intents ben intencionats, però pertorbadors, que enlloc de facilitar la unitat l’entorpien, com el projecte del grup de catalans de Nova York de crear un organisme representatiu centrat sobretot en terres d’Amèrica. Malgrat que la tasca fos àrdua, jo sempre vaig ésser un convençut del fet que era necessari incorporar els catalans de l’altra banda de l’Atlàntic a l’obra de recobrament. Com, sobre això, escrivia a Carles Riba: “Evidentment els grups de catalans d’Amèrica no tenen raó, no la tenen en la seva desagregació tribal que inconscientment tendeixen a donar a les coses catalanes, com no la tenen la indiferència i la posició que de vegades mostren en política internacional.

Així, en Pi i Sunyer deixa per la nostra memòria un trist testimoni dels catalans exiliats d’Amèrica, després de ser el pal de la bandera de la seva llibertat. Pi i Sunyer, tal com n’Sbert, destaca la divisió del catalanisme a l’exili, quan no és cert. Potser realment ho veu, i ho viu, així, però la seva lectura és injusta amb la realitat.

No és just que aquesta lectura s’hagi imposat a la historiografia oficial, per fer valer (probablement) la lleialtat política amb la Segona República, a costa dels catalans, especialment quan, al fer-ho, acaba reforçant el franquisme i, de retruc, el retorn a l’autonomisme que empobreix la flama catalana que s’encén amb l’esperit de tota una generació liderada per en Francesc Macià. La realitat va ser una altra, i això s’ha de deixat clar.

El catalanisme a l’exili americà està del tot unit, és contundent i internacionalitza el plet català com mai abans, ni després, s’ha fet, fins al punt de planificar (o ajudar a fer-ho) l’ocupació de l’Espanya feixista i restituir la democràcia. Ho fa perquè es sent lliure i creu en la seva llibertat. En canvi, hi va haver divisió, o millor dit, negociació a porta tancada, lligada a una discussió política, deshonesta i pressionada per altes esferes, a l’entorn del catalanisme republicà, que és empès a retornar la monarquia que els proposen els poders vencedors de la gran guerra, del bàndol occidental, i el socialisme i el republicanisme espanyols.

Qui es sent escapçat, condicionat, no creu en la seva llibertat, i acaba llaurant la seva pròpia presó i la narrativa que la legitima.”

I també aqueixa nota d’Andreu Marfull afegida a la transcripció de la “Carta de n’Sbert al Comitè Català Antifeixista de Nova York”, datada a París, el 22 d’abril del 1939: “A mode de reflexió (i com a informació complementària), des d’aleshores, els polítics catalans a l’exili resten en mans de la voluntat republicana espanyola per restituir-se i subsistir. El 1945, tal com ho detalla en Carles Pi i Sunyer a les seves memòries (publicades pòstumament el 1979), el govern català a l’exili que organitza en Josep Irla, preveu que sigui la República Espanyola a l’exili qui els hi pagui el sou i les despeses als catalans i, a canvi, se li demana a Pi i Sunyer que desmantelli el Consell Nacional de Catalunya de Londres i renunciï al projecte d’autodeterminació presentat a les Nacions Unides per part dels consellers del Consell a Nova York, a la Conferència Internacional de Sant Francisco en què s’aprova la Carta de les Nacions Unides.”

En resum, els catalans de Nova York són reconeguts al Departament d’Estat com a membres del govern català als EEUU des de 28 de març de 1942 i hi col·laboren com a agents de l’OSS. Fan una feina extraordinària i els coneixen perfectament. Quan presenten l’apel·lació el que s’ha desautoritzat és a en Pi i Sunyer, i a l’equip de Londres, però als EUA i a tota Amèrica els legitimen. La desautorització prové d’una fosca trama de l’ERC, la JEL que creen a Mèxic i la francmaçoneria.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s