L’Arxiu Nacional de Catalunya ha inventariat la documentació que explica l’episodi més extraordinari del govern català a l’exili durant la Segona Guerra Mundial

L’Arxiu Nacional de Catalunya ha inventariat el fons del Casal Català de Nova York, que explica l’episodi més extraordinari del govern català a l’exili durant la Segona Guerra Mundial.

La documentació dels catalans de Nova York que dissenyen la invasió d’Espanya i ideen l’autodeterminació dels catalans, treballant al costat dels Estats Units i com a membres reconeguts del govern català a l’exili, ja està protegida. El darrer episodi: l’apel·lació que presenten a les Nacions Unides, l’any 1945, just quan es dissenya la Carta de les Nacions Unides.

Arxiu Nacional de Catalunya
FONS ANC1-279 / JOSEP CARNER I RIBALTA

Aquesta història, i la de tots els catalans que hi van participar, encara no ha estat reconeguda per la historiografia oficial. Per les raons que siguin, en Josep Terradellas, en Josep Irla i en Carles Pi i Sunyer, que en van estar al corrent, mai els van reconèixer.

Aquesta documentació s’ha conservat gràcies a la inestimable custòdia que en fa al llarg de la seva vida en Josep Carner Ribalta (1898-1988), el català que més ha lluitat a l’exili per a l’alliberament dels catalans (amb el permís d’en Francesc Macià i de l’actual Consell per la República Catalana, presidit per en Carles Puigdemont). A les seves memòries publicades el 1972 i reeditades el 2009 en parla, i ara es pot gaudir de la documentació original.

Com a investigador d’aquesta documentació, que m’apareix de retruc al fons d’en Víctor Castells, també a l’Arxiu Nacional de Catalunya, agraeixo profundament a l’arxiu que l’hagi retornada al fons d’en Carner Ribalta, on sempre hauria d’haver estat.

Andreu Marfull, 19 de març de 2022

Més informació a: Casal Català de Nova York – 1939-1945

Llibre que en reconstrueix el relat històric basat en aquesta documentació:

Els catalans apel·len a les Nacions Unides. D’Utrecht a San Francisco, passant per Nova York (1713-1945- 2017), de Llibres de l’Índex, 2021, Barcelona. ISBN: 978-84-121768-7-2. Autor: Andreu Marfull.

Bibliografia relacionada:

Carner Ribalta, J. (1972). De Balaguer a Nova York passant per Moscou i Prats de Molló (Memòries). París: Edicions catalanes de París.

—- (2009). De Balaguer a Nova York passant per Moscou i Prats de Molló (Memòries). Barcelona: Viena Editorial.

Gibernau, J. A. (1982). L’any 2000 un repte per a Catalunya. Barcelona: El Llamp.

—- (1987). Catalunya i la política americana de Roosevelt a Reagan. Barcelona: El Llamp.

Pi i Sunyer, C. (1978). Memòries de l’exili: El Consell Nacional de Catalunya 1940-1945. Barcelona: Curial.

—- (1979). Memòries de l’exili: El Govern de la Generalitat, París 1945-1948. Barcelona: Curial.

.

Documentació inventariada per l’Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Josep Carner Ribalta, codi ANC1-279):

ANC1-279-T-429 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Avant-projecte d’organització del Front Nacional de Catalunya. Ponència presentada pels Catalans de Nova York al Consell Català de Londres – 11.09.1941

ANC1-279-T-430 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Bases per la constitució de l’organisme amb el vist i plau de Carles Pi Sunyer i Josep Maria Batista i Roca – 01.07.1941

ANC1-279-T-431 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa i rebuda – [1941 – 1943]

ANC1-279-T-432 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe “Cataluña en el futuro de Europa” enviat a Karel Mazell, Consulat de Txecoslovàquia a NY – 06.1942

ANC1-279-T-433 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe “Catalonia in exile” – [1941 – 1943]

ANC1-279-T-434 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe “Notes on the catalans in Latin America. Organizations and Publications” elaborat per Bureau of Latin American Research –  22.06.1942

ANC1-279-T-435 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Declaració aprovada pel Consell de la Comunitat Catalana de Mèxic, per unanimitat, el dia 16 de novembre del 1942 – 16.11.1942

ANC1-279-T-436 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe: “Sugerencias para el planeamiento de una solución del problema político ibérico” – 11.1943

ANC1-279-T-437 – Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Comunitat de premsa del Departament of State: “Policy regarding “Free Movements” in The United States” – 12.1941

ANC1-279-T-438 – Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Actes i memorandum – 28.03 – 16.05.1942

ANC1-279-T-439 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe: “Preliminary plan for Catalonia for one hour after Franco’s collapse” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-440 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe: “Plan of immediate action to be taken in Catalonia to establish order in Spain” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-441 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe: “Coordination of Catalan Services” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-442 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe: “Projecte d’estructura del Consell en terres d’Amèrica” i “Campanya d’ajut als patriotes del Front Nacional de Catalunya” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-443 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Informe: “Los catalanes proponen una solución armónica para el problema hispano” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-444 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Carta dirigida a Cordell Hull, Secretari d’Estat dels EEUU – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-445 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Carta dirigida a Alberto Cuani, vicepresident electo, amb el títol: “Cataluña saluda al pueblo uruguayo” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-446 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Release of the Catalan National Council in London (Catalan Government in exile) – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-447 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Portada de l’informe: “Catalans in exile authorize The United States Delegation of The Catalan National Council in London, to present in their behalf the national aspirations of Catalonia before the UN” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-448 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Paper amb membret – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-449 Casal Català. Nova York. Correspondència emesa i rebuda – 1939 – 1947

ANC1-279-T-450 Casal Català. Nova York. Correspondència emesa i rebuda arran de la detenció de Ventura Gassol i Josep Terradellas a França – 1941

ANC1-279-T-451 Casal Català. Nova York. Carta escrita al president dels Estats Units, Franklin Delano Roosevelt – 1941

ANC1-279-T-452 Casal Català. Nova York. Manifest: “Els Catalans de Nordamèrica i el Redreçament de Catalunya” – 1940

ANC1-279-T-453 Casal Català. Nova York. Manifest: Catalunya davant del món. Per la nostra llibertat nacional – 01.1943

ANC1-279-T-454 Casal Català. Nova York. Activitats – 1939 – 1945

ANC1-279-T-455 Casal Català. Nova York. Parlament de Jaume Miravitlles arran de la mort del president Companys – [1940]

ANC1-279-T-456 Casal Català. Nova York. Declaració política: Els catalans repudien a Franco- 10.12.1941

ANC1-279-T-457 Casal Català. Nova York. Butlletí núm. 1 (novembre 1940) – 11.1940

ANC1-279-T-458 Casal Català. Nova York. Butlletí núm. 1 (novembre 1940) – 11.1940

ANC1-279-T-459 Casal Català. Nova York. Relació organització catalanes a Amèrica Llatina – 06.1942

ANC1-279-T-460 Casal Català. Nova York. Biblioteca Catalana – 1942

ANC1-279-T-461 Casal Català. Nova York. Parlaments- [1942]

ANC1-279-T-462 Casal Català. Nova York. Acords – [1942]

 ANC1-279-T-463 Casal Català. Nova York. Paper amb membret – [1939 – 1942]

ANC1-279-T-464 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Sol·licitud de registre al Departament of Justice de la Delegació de New York del Consell Nacional Català – 02.07.1945 – 31.03.1946

ANC1-279-T-465 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Redreçament nacional de Catalunya. Manifest – [09.1945]

ANC1-279-T-466 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Redreçament nacional de Catalunya. Crida a l’adhesió – [09.1945]

ANC1-279-T-467 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Crida a tots els grups, comunitats i patriotes d’arreu del món. Davant la present crisi de representació nacional de Catalunya – [1945]

ANC1-279-T-468 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. “Plan of immediate action to be taken for a political reorganization of Catalonia” – [1945]

ANC1-279-T-469 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. “The undergroung movement in Catalonia” – [1945]

ANC1-279-T-470 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. “Plan of immediate action to be taken in Catalonia to establish order in Spain” – [1945]

ANC1-279-T-471 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. “Spanish reactions to Mr. Churchill’s speech of 25 may 1944” – 1944

ANC1-279-T-472 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. “Spanish reactions to Mr. Churchill’s speech of 25 may 1944” – [1944 – 1945]

ANC1-279-T-473 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. “The political Re-organization of the Iberian Peninsula” – [1944 – 1945]

ANC1-279-T-474 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. “La Internacionalització del plet català als Estats Units” de Josep Carner Ribalta – 07.1945

 ANC1-279-T-475 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Directori d’institucions i persones de Nord America – [1944 – 1945]

ANC1-279-T-476 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa a Josep Irla, president de la Generalitat de Catalunya – [1944] – 1945

ANC1-279-T-477 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa a Manuel Serra i Moret, conseller al govern de Catalunya a l’Exili, New York – 15.11.1946

ANC1-279-T-478 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa a Carles Pi i Sunyer, president del Consell Nacional de Catalunya – 1944 – 1945

ANC1-279-T-479 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa i rebuda del Consell Nacional Català a Mèxic – 1944 – 1945

ANC1-279-T-480 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa i rebuda de la Comunitat Catalana a Mèxic – 1942 – 1944

ANC1-279-T-481 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència rebuda de la Comunitat Catalana de Centre Amèrica – 1945

ANC1-279-T-482 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència rebuda del Grup Patriòtic Català – 1945

ANC1-279-T-483 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència rebuda de L. Vidal i Guitart – 1945

ANC1-279-T-484 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa als companys de l’Havana – 1944

ANC1-279-T-485 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa a “La Prensa” – [1944 – 1945]

ANC1-279-T-486 – Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa a “Latin American Departament United Press Association” – 13.12.1944

ANC1-279-T-487 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa i rebuda d’Antoni Tries i Joan de Garganta (Bogotà, Colòmbia) – 02.04 – 07.05.1945

ANC1-279-T-488 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa de Josep Maria Fontanals – 1945

ANC1-279-T-489 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Telegrames emesos i rebuts –  1945

 ANC1-279-T-490 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Declaració emesa arran de la intervenció dels EEUU en la II Guerra Mundial, fent un reconeixement a tots aquells catalans residents que s’allisten a l’exèrcit nordamericà – [1943 – 1944]

ANC1-279-T-491 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Correspondència emesa a Londres sobre quina és la seva situació – [1945]

ANC1-279-T-492 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Pacte Galeuzca signat entre José A. de Aguirre, president del govern d’Euskadi; Carles Pi i Sunyer, president del Consell Nacional de Catalunya, i Alfonso Castelao, president del Consell de Galícia 1944 – 1945

ANC1-279-T-493 Consell Nacional Català. Delegació de Nova York. Sobres amb membret i butlleta d’adhesió a “Redreçament Nacional” – [1944 – 1946]

ANC1-279-T-494 Consell Nacional Català. “La voluntat dels catalans i el redreçament d’Europa” de Carles Pi i Sunyer, president del Consell Nacional de Catalunya. Parlament als catalans reunits a Londres l’Onze de setembre de 1941 – 11.09.1941

ANC1-279-T-495 Consell Nacional Català. Missatge del president del Consell Nacional Català Carles Pi i Sunyer – 01.01.1942

ANC1-279-T-496 Consell Nacional Català. Raport enviat als catalans residents a Amèrica valoran la situació internacional, la perspectiva de la pau, l’exemple britànic, la situació catalana, l’alçament de la unitat catalana, entre altres – 01.1942

ANC1-279-T-497 Consell Nacional Català. Correspondència amb el Casal Català de Londres – 1942

ANC1-279-T-498 Consell Nacional Català. Organigrama – [1940 – 1942]

ANC1-279-T-499 Consell Nacional Català. Carta oberta als catalans exiliats – 04.1943

ANC1-279-T-500 Consell Nacional Català. Carta de la Delegació de Costa Rica al Consell Nacional Català de Londres – 05.1943

ANC1-279-T-501 Consell Nacional Català. Carta de l’Agrupació Patriótica Catalana de Santiago de Chile – 30.11.1943

ANC1-279-T-502 – Consell Nacional Català. Declaració de Consell Nacional de Catalunya signada per Carles Pi i Sunyer, Josep Maria Batista i Roca, Josep Trueta, Ramon Parera i Fermí Vergés – 24.08.1944

ANC1-279-T-503 Consell Nacional Català. “L’alçament . Posició política i patriòtica del Consell Nacional de Londres” publicada a “La Nova Catalunya” signat per Carles Pi Sunyer, Josep M Batista i Roca, J. Trueta, Ramon Perera, Fermí Verges, Josep Carner, entre altres – [1945]

ANC1-279-T-504 Consell Nacional Català. “Declaració del Consell Nacional de Catalunya” publicat a “Noticiari Català” – 01.01.1945

ANC1-279-T-505 Consell Nacional Català. Estat de la qüestió arran de l’entrada al govern de la Generalitat del president Josep Irla, del president del Consell Nacional Català Carles Pi i Sunyer, i la conseqüent dissolució del Consell – [1945]

ANC1-279-T-506 Consell Nacional Català. “Catalunya, petita o gran, és la única pàtria dels catalans”. Servei d’Informació Nacional Català, núm. 71 – 15.01.1965

ANC1-279-T-507 Consell Nacional Català. Publicació d’una carta adreçada a Carles Pi i Sunyer, com a president del Consell Nacional de Catalunya signada pel consell directiu de Comunitat Catalana de Mèxic a “El Poble Català” – 1942

ANC1-279-T-508  Consell Nacional Català a Mèxic. “S’ha constituït el Consell Nacional de Catalunya” publicat a “El Poble Català” – 08 – 10.1944

ANC1-279-T-509 Consell Nacional Català a Mèxic. “Posició del grup POUM de Mèxic davant el Consell Nacional de Catalunya, resident a Londres i la seva ampliació a Amèrica”. Declaració – 08.1944

ANC1-279-T-510 Consell Nacional Català a Mèxic. “Catalunya y la reconstrucción ibérica. Declaración de Consejo Nacional de Catalunya”. Servei de premsa del Consell Nacional de Catalunya. Secretariat – 02.1945

ANC1-279-T-511 Consell Nacional Català a Mèxic. Anunci. “El Consell Nacional de Catalunya. Saluda a los señores delegados reunidos en asemblea de colaboración interamericana” publicat a “Excelsior” – 24.02.1945

ANC1-279-T-512 Consell Nacional Català a Mèxic. Actes de les reunions del Consell Executiu  17.03.1954 – 19.06.1957

ANC1-279-T-513 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Appel to the United Nations at the International Organization Conference San Francisco, California – 04.1945

Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. “Appel to the United Nations on behalf of Catalonia” – 14.04.1945

ANC1-279-T-515 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Correspondència emesa i rebuda amb The United Nations Conference on International Organization – 09.05 – 22.06.1945

ANC1-279-T-516 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Adhesions – 04.1945

ANC1-279-T-517 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Model de carta que acompanya a l’edició de l’apel·lació a les Nacions Unides – 04.05.1945

ANC1-279-T-518 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Correspondència rebuda de les diferents delegacions que participen a la conferència – 10 – 23.05.1945

ANC1-279-T-519 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Correspondència rebuda de biblioteques americanes agraïnt l’enviament del text – 29.05 – 14.06.1945

ANC1-279-T-520 – Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Petició al secretari general de l’ONU d’una solució al problema català – 23.03.1946

ANC1-279-T-521 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Nova petició al secretari general de l’ONU d’una solució al problema català – 14.05.1946

ANC1-279-T-522 Consell Nacional Català. Delegació als Estats Units.The Case of Catalonia. Retalls de premsa – 01.09.1945 – 13.11.1995

ANC1-279-T-563 “Concentració Nacional o Partit Separatista”. Informe presentat a l’Assemblea Constituent del Separatisme Català reunida a l’Havana els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 1928. Publicat a l’Havana (República de Cuba). 1928 – 1928

ANC1-279-T-565 Consell Nacional Català. Mèxico, D.F. Contribució econòmica de Josep Carner Ribalta – 05 – 10.1953

Un pensament sobre “L’Arxiu Nacional de Catalunya ha inventariat la documentació que explica l’episodi més extraordinari del govern català a l’exili durant la Segona Guerra Mundial

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s