La fi del capitalisme és possible

LA FI DEL CAPITALISME ÉS POSSIBLE, ÉS UNA SOLUCIÓ ESPACIAL GLOBAL El capitalisme és un problema? Ho és pel mecanisme (legalment institucionalitzat) que li permet crear valor afegit. Afegir valor és un problema si es crea per una devaluació paral·lela. I la devaluació creadora de valor afegit, com a concepte, implica inestabilitat i desigualtat estructural,…

Catalanophobia. Una qüestió d’Estat (llibre)

“La catalanofòbia espanyola promou una deliberada manipulació de la realitat amb l’objectiu de consolidar una autoritat imposada, resultat d’un procés històric de purgues i abusos del poder. El seu fonament o base principal és, sens dubte, la manipulació de la història oficial” © Andreu Marfull Pujadas, 2018 © d’aquesta edició: Ediciones de La Tempestad SL,…

La colonización europea (al servicio del Imperio Romano) y el posterior Imperialismo Económico

Imagen anterior: Mapa de Europa Occidental, por Fernão Vaz Dourado (1520-1580). Data real estimada: ≈1705. La colonización europea (al servicio del Imperio Romano) y el posterior Imperialismo Económico Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido…

European colonization (at the service of the Roman Empire) and the subsequent Economic Imperialism

Previous image: Map of Western Europe, by Fernão Vaz Dourado (1520-1580). Estimated actual date: ≈1705. European colonization (at the service of the Roman Empire) and the subsequent Economic Imperialism Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the…

La colonització europea (al servei de l’Imperi Romà) i el posterior Imperialisme Econòmic

Imatge anterior: Mapa d’Europa Occidental, per Fernão Vaz Dourado (1520-1580). Data real estimada: ≈1705. La colonització europea (al servei de l’Imperi Romà) i el posterior Imperialisme Econòmic Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko…

El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (II) – La resposta cronològica d’Isaac Newton

Imatge anterior: L’Arca de l’Aliança a Axum (Abissínia, Etiòpia). El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (II) – La resposta cronològica d’Isaac Newton Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat…

El secreto (codificado) del Arca de la Alianza (I) – 185 años transformados en 555

Imagen anterior: Solimán el Magnífico, el verdadero Rey Salomón. El secreto (codificado) del Arca de la Alianza (I) – 185 años transformados en 555 Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido por los profesores A.T.Fomenko…

The secret (codified) of the Ark of the Covenant (I) – 185 years transformed into 555

Previous image: Suleiman the Magnificent, the true King Solomon. The secret (codified) of the Ark of the Covenant (I) – 185 years transformed into 555 Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the professors A.T.Fomenko and G.V.Nosovskiy…

El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (I) – 185 anys transformats en 555

Imatge anterior: Solimà el Magnífic, el veritable Rei Salomó. El secret (codificat) de l’Arca de l’Aliança (I) – 185 anys transformats en 555 Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat…

El expolio de Tierra Santa y la invención de la Historia

Imagen anterior: Acceso al Museo del Louvre. El expolio de Tierra Santa y la invención de la Historia Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido por los profesores A.T.Fomenko y G.V.Nosovskiy Trabajo desarrollado en el…

The plundering of the Holy Land and the invention of History

Previous image: Access to the Louvre Museum. The plundering of the Holy Land and the invention of History Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the professors A.T.Fomenko and G.V.Nosovskiy Work developed in the GLOBAL DIAGRAM OF…

L’espoli de Terra Santa i la invenció de la Història

Imatge anterior: Accés al Museu del Louvre. L’espoli de Terra Santa i la invenció de la Història Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat en el DIAGRAMA GLOBAL DE LA…

La lucha Ángelus (Anjou) – Láscaris Comneno (Habsburgo) por el control del Imperio Romano

Imagen anterior: Emblema de la Orden Constantiniana de San Jorge La lucha Ángelus (Anjou) – Láscaris Comneno (Habsburgo) por el control del Imperio Romano Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido por los profesores A.T.Fomenko…