L’espoli de Terra Santa i la invenció de la Història

Imatge anterior: Accés al Museu del Louvre. L’espoli de Terra Santa i la invenció de la Història Autor: Andreu Marfull-Pujadas © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat en el DIAGRAMA GLOBAL DE LA…

La lucha Ángelus (Anjou) – Láscaris Comneno (Habsburgo) por el control del Imperio Romano

Imagen anterior: Emblema de la Orden Constantiniana de San Jorge La lucha Ángelus (Anjou) – Láscaris Comneno (Habsburgo) por el control del Imperio Romano Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Todos los derechos reservados Ejercicio realizado para el Proyecto de la dirección científica de la Nueva Cronología – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigido por los profesores A.T.Fomenko…

The struggle Angelus (Anjou) – Laskaris Komnenos (Habsburg) for the control of the Roman Empire

Previous image: Emblem of the Constantinian Order of Saint George The struggle Angelus (Anjou) – Laskaris Komnenos (Habsburg) for the control of the Roman Empire Author: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © All rights reserved Exercise done for the Project of the Scientific Direction “New Chronology” – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – directed by the professors A.T.Fomenko and G.V.Nosovskiy…

La lluita Àngelus (Anjou) – Làscaris Comnè (Habsburg) pel control de l’Imperi Romà

Imatge anterior: Emblema de l’Orde Constantinià de Sant Jordi La lluita Àngelus (Anjou) – Làscaris Comnè (Habsburg) pel control de l’Imperi Romà Autor: Andreu Marfull-Pujadas 2017 © Tots els drets reservats. Exercici realitzat pel Projecte de la direcció científica de la Nova Cronologia – НЕВ ХРОНОЛОГИЈАА – dirigit pels professors A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy Treball desenvolupat en…

Anatoly Fomenko y la invención de la Historia – Conferencia

Imagen anterior: análisis del Zodíaco de Dendera dedicado a Osiris, que se encuentra en el Louvre. Fecha del horóscopo que se transcribe: Pascua (21 de marzo) de 1185 dC. — Conferencia/Debate: Anatoly Fomenko y la invención de la Historia El Universo Histórico Global, un diseño del siglo XVIII En Plural-21. Calle Cartagena 230, 5º 1ª,…

EL CAS de CATALUNYA, apel·lació a les NACIONS UNIDES, abril de 1945

Fotografia anterior: Conferència sobre Organització Internacional de les Nacions Unides, celebrada a San Francisco entre el 25 d’abril i el 26 de juny de 1945. …. Catalunya DEMANA de les Nacions Unides: (…) QUE la seva posició dins de l’organització política d’Espanya sigui decidida per Catalunya mateixa, a través de plebiscit dels catalans nacionals, després…

EL CASO de CATALUÑA, apelación a las NACIONES UNIDAS, abril de 1945

Fotografía anterior: Conferencia sobre Organización Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. …. Cataluña PIDE de las Naciones Unidas: (…) QUE su posición dentro de la organización política de España sea decidida por Cataluña misma, a través de plebiscito de los…

THE CASE of CATALONIA, appeal to the UNITED NATIONS, April, 1945

Photograph: The United Nations Conference on International Organization convened in San Francisco from April 25 to June 26, 1945. …. Catalonia REQUEST from the United Nations: (…) THAT her position in the political organization of Spain be decided by herself, through plebiscite of the Catalan nationals, after recognition of her status as a nation. (…)…

Anatoly Fomenko i la invenció de la Història – Conferència

Imatge anterior: anàlisi del Zodíac de Dendera dedicat a Ossiris, que es troba al Louvre. Data de l’horòscop que s’hi transcriu: Pasqua (21 de març) de 1185 dC. — Conferència/Debat: Anatoly Fomenko i la invenció de la Història L’Univers Històric Global, un disseny del segle XVIII A Plural-21. Carrer Cartagena 230, 5è 1a, Barcelona. Organitzat…

¿Qué tiene Sigena que interese tanto a los aragoneses?

Imagen anterior: coronación de María, con la Tiara Papal, en los murales de Santa María de Sigena. ¿Qué tiene Sigena que interese tanto a los aragoneses? En este artículo se expone una explicación (extraoficial) del valor simbólico del patrimonio de Sigena en la Historia del Cristianismo (y de la invención de la Biblia). PRESENTACIÓN Desde…

Què té Sixena que interessi tant als aragonesos?

Imatge anterior: coronació de Maria, amb la Tiara Papal, dels murals de Santa Maria de Sixena. Què té Sixena que interessi tant als aragonesos? En aquest article s’exposa una explicació (extraoficial) del valor simbòlic del patrimoni de Sixena en la Història del Cristianisme (i de la invenció de la Bíblia). PRESENTACIÓ Des de fa uns…